Келечектин кесибин тандоо

Келечектеги кесипти туура тандоодогу негизги кадамдар:

1. Ийгиликке өбөлгө боло турган жөндөмдөрүңүздү, мүмкүнчүлүктөрүңүздү, кызыкчылыктарыңызды аныктаңыз.

2. Кызыккан кесип жөнүндө маалымат алыңыз: иштин мазмуну, эмгек шарттары, айлык акысы, талаптары, кесиптердин IT технологиялык өнүгүүсүн эске алуу менен кесиптердин келечектеги ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ.

3. Кызыккан адистикти кайсы окуу жайларында жана кандай шарттарда алса болот.

4. Кесиптик билим алган соң, жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрүн талдоо. Чогулган маалыматты анализдөө жана чечим кабыл алуу.

Бул методика аркылуу 400 ашуун окуучулар «келечектеги кесипти тандоо» тренингдерде өзүнүн жеке кесиптик ишмердүүлүк траекториясын түзүштү. Төмөнкү долбоор «Кесиптик багыт берүү, ишкердүүлүк жөндөмдөрү жана инновациялык технологиялар — Кыргызстандын ийгиликтүү келечегинин ачкычы!» КФ Глобалдык Өзгөрүүлөр Фонду жана Fair & Sustainable Development Solutions — FSDS Коомдук Фонду менен биргеликте ишке ашырылып жатат.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Выбирая профессию будущего, важно:

1. Определить свои способности, возможности, интересы и склонности, которые могут способствовать успеху в обучении и будущей работе.

2. Получить информацию об интересующих профессиях: содержание работы, условиях труда, востребованность, требованиях, предъявляемых профессиями к человеку, ПЕРСПЕКТИВЫ профессий с учётов развития it технологий.

3. Узнать, в каких учебных заведениях, и на каких условиях можно получить интересующую специальность.

4. Выяснить возможности ТРУДОУСТРОЙСТВА. Проанализировать собранную информацию, проконсультироваться со специалистами.

Используя данную методику более 400 участников тренинга построили свою личную траекторию пути будущей профессиональной деятельности на тренингах «Выбор профессии будущего» в рамках проекта «Профессиональная ориентация, навыки предпринимательства и инновационных технологий — залог успешного будущего в Кыргызстане!» реализуемый ОФ «Фонд Глобальных Перемен» в сотрудничестве с ОФ Fair & Sustainable Development Solutions — FSDS.

#профориентацияКыргызстан #профориентацияшкольников #кесиптандоо